Regulamin

Regulamin Łowiska Extra-Carp Niwka,Radymno

 

1.  Wszystkie opłaty dokonujemy u właściciela łowiska lub osoby upoważnionej.. 

    Marcin  tel: 793026620 (Niwka),  Kamil 791130256 (Radymno) e-mail: kontakt@extra-carp.pl

2. Obowiązuje całkowity zakaz zabierania ryb. Od Karpiarzy wymagane jest posiadanie na stanowisku: maty karpiowej (KOŁYSKI),środka do dezynfekcji, podbieraka o rozstawie ramion 1 metr, żyłki minimum 0,30mm (zakaz stosowania plecionki jako linki głównej na łowisku Niwka). Na łowisku w Radymnie można stosować plecionkę ale należy wtedy zastosować przypon strzałowy z żyłki mono lub fluocarbon min 10 m. 

3. Na Łowisku w Radymnie i Niwce obowiązuje zakaz nęcenia surowymi zbożami: łubin, kukurydza, pszenica itp. Dozwolone jest korzystanie ze środków pływających(pontony tylko z atestem przystosowane do połowu ryb.), łódek zdalnie sterowanych oraz sondy.Korzystanie ze środka pływającego wymaga posiadanie kamizelek ratunkowych z atestem,dla każdej osoby przebywającej na wodzie. 

4. Szczególnie mile będą widziani wędkarze zachowujący się kulturalnie, spokojnie oraz pozostawiający po sobie czystość i porządek. Zaśmiecanie będzie karane karą grzywny 100 zł. 

5. Właściciele łowiska nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki losowe.

6. Osoby łamiące regulamin zostaną wydalone z terenu obiektu bez zwrotu opłat i bez możliwości ponownego przyjazdu. Dotyczy to także osób towarzyszących.

7. Osoby, które zostaną przyłapane na kradzieży ryb zostaną ukarane oraz zatrzymane do dyspozycji policji.

8. Właściciele lub osoby upoważnione mają prawo kontrolować osoby przebywające na łowisku oraz ich pojazdy.

9. Każdy przywłaszczony kilogram ryby podlega karze 500zł lub wyższej w zalezności od rozmiarów złowionej ryby. Nie tolerujemy tzw. "mięsiarzy " - będą surowo karani.

10. Jeśli ktoś zostanie złapany na łowieniu wędkami za które nie została uiszczona opłata poniesie karę w wysokości 100 zł za każdą nieopłaconą wędkę.

11. Zabrania się poruszania pojazdami po terenie łowiska,możliwe jest jedynie dojechanie do wybranego stanowiska,rozładowanie sprzętu i odprowadzenie samochodu na parking. W przypadku obfitych opadów deszczu obowiązuje całkowity zakaz wjazdu na łowisku samochodem.

12. Nie wolno znaczyć łowiska przedmiotami innymi niż przeznaczone do tego celu np. markery.

13. Kategorycznie zabrania się:

Przetrzymywania ryb w siatce , worku etc. 
- Zanieczyszczania łowiska i zaśmiecania terenu łowiska.
- Kradzieży ryb.
- Brania ryb pod skrzela.
- Grillowania ryb.
- Niszczenia zieleni, łamania drzewek i niszczenia przyrody.
- Palenia ogniska.
- puszczania psów bez smyczy i kagańca,poza obrębem swojego stanowiska.
- łowienia ryb ze sprzętu pływającego.

-Nakazuje się łowić na tzw. zestaw z  bezpiecznym klipsem.

W razie udaremnienia kłusownictwa na zbiorniku obowiązuje:

Przestępstwo kłusownictwa w ustawie o rybactwie śródlądowym:
Art. 27a. 1. Kto:
1) poławia ryby nie będąc uprawnionym do rybactwa (art. 4),
2) dokonuje połowu ryb bez upoważnienia, o którym mowa w art. 5,
3) narusza zakazy określone w art. 8 ust. 1 pkt 1–10 i ust. 2, z zastrzeżeniem art. 27 ust. 1 pkt 2,
4) narusza zakazy określone w art. 10 ust. 1, art. 14 ust. 2 oraz art. 19 ust. 1
– podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
2. W razie skazania za przestępstwa określone w ust. 1 orzeka się:
1) nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego uprawnionego do rybactwa w wysokości określonej przez sąd,
2) przepadek narzędzi lub innych przedmiotów, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia przestępstwa, a także przedmiotów pochodzących bezpośrednio lub pośrednio z przestępstwa.
3. Orzeczenie o przepadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, może dotyczyć również przedmiotów niestanowiących własności sprawcy.

Opłata za wędkowanie to 60 zł za 3 wędki za dobę -Radymno. 

Opłata za wędkowanie to 50 zł za 3 wędki za dobę - Niwka

W przypadku opuszczenia łowiska przez osobę wędkującą podczas trwania opłaconej doby opłaty za wędkowanie pobierane są ponownie.

Przed wjazdem na łowisko i jego opuszczeniem należy powiadomić właściciela lub osobę upoważnioną.

Doba na łowisku trwa od godz 12.00 do 12.00 następnego dnia jednak istnieje możliwość wcześniejszego przyjazdu na stanowisko lub późniejsze jego opuszczenie po uzgodnieniu z właścicielem ale tylko w przypadku gdy na dane stanowisko nie ma kolejnej rezerwacji w tym terminie.

Łowisko czynne od 1 kwietnia do 31 października .

Wcześniejsze lub późniejsze terminy karpiowania jedynie po uzgodnieniu telefonicznym z wlaścicielem.

Poza wyznaczonymi terminami obowiązuje całkowity zakaz wstępu na łowisko bez wiedzy właściciela .

Przy rezerwacji stanowisk obowiązuje przedpłata w wysokości 100% wcześniej uzgodnionej telefonicznie kwoty nie później jednak niż 10 dni przed planowanym pobytem.

W razie wypadków losowych i braku możliwości przyjazdu na łowisko zwroty zaliczki będą rozpatrywane indywidualnie.

Łowisko Extra-Carp

Zaliczkę należy wpłacać z podaniem danych osoby rezerwującej, terminu przyjazdu oraz numeru zarezerwowanego stanowiska.

 

 

Wejście lub wjazd na teren łowiska oznacza zgodę oraz akceptację regulaminu Łowiska Extra-Carp .